Trion hiilijalanjäljillä – energiatehokkuutta arkipäivän askareissa

04.07.2022

LVI_Trio_vastuullisuus

Heinäkuussa 2021 uudistunut ja 1.7.2022 lähtien toimenpiteisiin velvoittava jätelaki on tullut jäädäkseen ja tehostaakseen kiertotalouden edistämistä. Pelkän haitan ehkäisyn aika on ohi ja tilalle on tullut tehokkaampi sekä entistä tarkoituksenmukaisempi kierrättäminen, mikä on oleellisessa ja luontevassa osassa LVI-Trion arkea.

Yhden jätelavan taktiikka on muuttunut nyttemmin useamman ”kierrätyskorin” taktiikkaan, jossa eritellään niin puu-, energia-, muovi-, betoni- kuin posliinijätekin – mitä ikinä voidaan kierrättää muuhun kuin sekajätteeseen, se tehdään.

Käymme jätetoimittajien kanssa aktiivisesti aika-ajoin läpi, miten voimme tehostaa kierrätystämme. Äkkiseltäänhän voisi kuvitella, että useampaan sorttiin kierrättäminen kasvattaisi kuluja, mutta fakta on, että sekajäte, johon aiemmin valtaosa jätteestä laitettiin, on kalleinta, joten kierrättäminen kirjaimellisesti kannattaa näkyen merkittävinä vuosittaisina säästöinä, kertoo Triossa ostajana työskentelevä Andreas Vepsäläinen.

Aikanaan Triossa pientöistä syntyneet jätteet laitettiin kaikki omaan jätepuristimeen sekajätteenä. Nykyään nämä jätteet viedään lähistöillä oleville sorttiasemille, joissa jätteet lajitellaan. Tämä myös on pienentänyt koko yrityksen jätekuluja huomattavasti, hän jatkaa.

Eteläisemmän Suomen ahtauden haasteet ovat selätettävissä hyvällä ja järjestelmällisellä työmaasuunnittelulla.

Oman haasteen monimuotoisempaan kierrättämiseen, tietenkin tuo työmaa-alueet, jotka saattavat olla hyvin ahtaita täällä Uudellamaalla, etenkin kerrostalolähiöissä. Mutta tämän eteen tehdään paljon töitä – lopulta kaikki on vain järjestelykysymyksiä, tähdentää Vepsäläinen.

Jätelain uudistumisen myötä myös jätekirjanpito ja raportointi on jatkossa lakisääteistä.

Aina konsernitasolta Trio-arjen energiatehokkaaseen pyörittämiseen

Trion omistajakonserni QMG tukee erinomaisesti vastuullisuustyötä ohjaten sekä mahdollistaen vuosittain toiminnan edistämistä kohti entistä energiatehokkaampaa yritystä.

Konsernillamme on erityinen energiatehokkuusryhmä, jossa olen osana. Ryhmän kanssa läpikäymme vuosittain tavoitteita niin konserni- kuin yritystasollakin ja teemme suunnitelmia tavoitteiden saavuttamiseksi, Trion Aki Kettunen avaa toimintaa.

2022 vuodelle on asetettu yhteensä viisi vastuullisuustavoitetta, jotka läpileikkaavat tekemistä aina hiilijalanjäljen määrittämisestä toimittaja-auditointeihin ja hallintotapoihin saakka.

Tänä vuonna seuraamme muun muassa viittä eri kokonaisuutta, joille on omat mittarinsa: määritämme Trion hiilijalanjälkeä, auditoimme toimittajiamme, tutkimme henkilöstön sitoutuneisuutta, arvioimme projektikohtaisesti vahinkoasteita – toisin sanoen analysoimme aiheuttajia ja mietimme miten niitä voisi minimoida – ja tutkimme hyvää hallintotapaa, johon kuuluu yrityksen sisäiset toimintatavat, Vepsäläinen listaa.

Kohti sähköisempää tulevaisuutta

Kohti paperittomampaa toimistoa, sähköisiä järjestelmiä ja mahdollisuuden tullen etätöitä, unohtamatta tehokasta tilankäyttöä. Kuulostaa varmasti monelle tutulta?

Useat yritykset ovat ottaneet viime aikoina isoja digiharppauksia, niin myös Trio, mutta ei missään tapauksessa pakon edessä, vaan oma-aloitteisesti. Harppaukset eivät rajoitu ainoastaan digipuolelle, vaan ne ulottuvat myös energiatehokkuuden lisäämiseen.

Triossa käyttämämme järjestelmät menevät enemmän ja enemmän sähköiseen malliin ja perinteinen paperinpyörittely on vähentynyt valtavasti. Tänä vuonna (2022) muutamme lisäksi uusiin tiloihin, jotka tulemme jakamaan useamman muun QMG:n toimijan kanssa, jolloin tilankäyttömmekin tehostuu. Uskomme tämän myös lisäävän yhteisöllisyyttä yli yhtiörajojen, kertoo Vepsäläinen.

Trion päivittäiseen työhön kuuluu useat autot ja paikasta toiseen siirtyminen, mikä kerryttää tiekilometrejä. Autoja on käytössä yhteensä 64, ja yritykseen on tällä hetkellä tulossa muun muassa viisi sähköpakettiautoa. Tulevaisuuden autojen uusinnoissa ensisijaisesti pohditaan mahdollisuutta käyttää sähköautoa.

Vepsäläinen tuntee lukemat ja on perillä Trion liikkeistä kohti sähköisempää tulevaisuutta, mutta tiedostaa myös realiteetit.

Koko QMG-konsernissa meillä on noin 350 huoltoautoa ja 150 työsuhdeautoa. Viimeaikainen etätyöskentelyn lisääntyminen on kuitenkin vähentänyt autoilla ajoa. Lähtökohtaisesti kaikissa henkilöautojen hankinnoissa autoksi valitaan sähköauto. Pakettiautoissa siirtyminen sähköön on tapauksessamme hitaampaa, niiden rajoitetun kantavuuden sekä etenkin maakunnissa pitkien välimatkojen vuoksi. Kokonaisuudessaan mahdollisuudet olisivat kuitenkin arviolta, että tulevaisuudessa 90 %:sti pystyisimme hyödyntämään sähköautoja, ja sitä kohti koko ajan kuljemme.

Väistämättä yritykset ovat siirtymävaiheessa. Vähän kuin siirryttiin aikanaan hevosista autoihin, eli liikutaan paikasta A paikkaan B, mutta kaikki siinä ympärillä muuttuu. Me Triossa haluamme pysyä aktiivisena kehityksen mukana ja aina ajan hermoilla, hän naurahtaa.

Trion historian isoin kohde: Säästörasti – nimikin sen kertoo

Triolla on käynnissä iso, kaksivuotinen ja pian valmistuva urakka, jossa korostuvat etenkin tehokkaat energia- ja logistiikkaratkaisut. Sattumalta kohteen nimi ei voisi olla osuvampi: Säästörasti.

Kohteessa on huomioitu muun muassa lämmön talteenotto tukemaan talvilämmittämistä, ja urakan yhteydessä asennetut aurinkopaneelit tuottavat jatkossa asukkaille uusiutuvaa energiaa merkittävän määrän. Nyt myös sähköautoille löytyy lataustolpat. Asumismukavuutta lisäämään on ollut mahdollisuus hankkia myös huoneilmaa viilentävä ilmalämpöpumppu, ja jätteiden lajittelu kohteessa suoritetaan viimeisten standardien mukaisesti – niin Triolaisten kuin taloyhtiön asukkaidenkin toimesta.

Kaiken energiatehokkuuden ja uusien ratkaisujen lisäksi urakan työntekijöillä on oma varastokontti, mikä vähentää erillisiä autoilla tehtäviä tukkukäyntejä – tarvittava tavara voidaan toimittaa isommissa erissä ja säilyttää valmiina työmaalla. Säästörasti on esimerkillisen energiatehokas saneerauskohde ratkaisuineen, Trion myyntijohtaja Teemu Kallio päättää.

Pyydä tarjous