Energiansäästötoimet voivat olla myös nopeita – aina putkista lämmitykseen sekä ilmanvaihtoon

05.12.2022

perussäätö

Taloyhtiöihin ja muihin kiinteistöihin suoritettavat energiansäästötoimet voivat olla myös nopeita, ilman raskaansarjan saneeraushankkeita. LVI-Triolta löytyy useita eri ratkaisuja, joilla päästään merkittäviin hyötyihin verrattain ripeästi.

Trion tarjoamia energiaratkaisuja ovat muun muassa seuraavat toimenpiteet.

Vakiopaineventtiilien asennukset

Vakiopaineventtiilien asennus on toimenpide, joka maksaa itsensä hyvin nopeasti takaisin.

Käytännössä kerrostalossa hyöty on nähtävissä jo ensimmäisen kuun vesilaskussa. Vakiopaineventtiili pitää vedentulopaineen tasaisena, riittävän alhaisena, eikä tehopiikkejä pääse muodostumaan, jolloin vettä ei kulu turhaan hanoja avattaessa, Trion Aki Kettunen avaa.

Vakiopaineventtiilin ansiosta myöskään vesiputket eivät pääse syöpymään niin nopeasti, jolloin putkien kunto säilyy parempana pidempään. Kaikissa kiinteistöissä venttiiliä ei kuitenkaan tarvita, mutta peräti 90 %:lle kiinteistöistä siitä olisi hyötyä – tämän hetken venttiilitilanteen ollessa noin 40 %:n luokkaa.

Sijoituksena kerrostalossa venttiilin voidaan sanoa maksavan noin tuhat euroa ja omakotitalossa noin muutamia satasia. Kerrostaloissa asennus saadaan tehtyä puolen päivän vesikatkolla ja omakotitalossa parissa tunnissa, Kettunen kertoo kestosta.

Paineventtiilin perään voidaan asentaa lisäksi kalustekohtaiset säädöt, jolloin saadaan irti kaikki mahdollinen hyöty. Perussäädöt olisivat myös suotavaa tarkistaa samalla.

Käyttövesiverkoston perussäätö

Käyttövesiverkoston perussäätö on tärkeä toimenpide, mutta jää usein kiinteistöissä tekemättä. Esimerkiksi 1970-luvun kerrostalon käyttöveden kokonaisenergian kulutuksesta jopa 40 % koostuu käyttövedenkierron lämmittämisestä ja sen säätäminen voi säästää jopa 10 % tuosta energiankulutuksesta. Säädöllä saatavan energiansäästön lisäksi myös riski legionella-bakteerien määrän kasvuun pienenee.

Mikäli veden kierto on liian heikko tai puutteellinen, vesi jää helposti seisomaan, jolloin bakteerikanta pääsee kasvamaan. Liian suuri virtaama taas kuluttaa vettä – mutta myös putkistoa – enemmän, jolloin energiaa menee hukkaan, mikä luonnollisesti näkyy suurempana laskuna käyttäjälle, sanoo Kettunen.

Perussäätö olisi syytä suorittaa 15–20 vuoden välein.

Käyttövesimittarien asennus

Käyttövesimittarin avulla käyttäjä maksaa vedestä vain sen mukaan mitä todella käyttää. Kerrostaloissa, joissa mittareita ei ole, kulu määräytyy koko kiinteistön yhteisen kulutuksen mukaan, jolloin voi joutua maksamaan enemmän kuin itse käyttää.

Veden kulutuksen seurannalla, ja kuluttajan suoralla vastuulla omasta vedenkulutuksesta, on merkittävä vaikutus energiankulutukseen, ottaen huomioon lämpimän käyttöveden lämmittämisen.

Lämmitysjärjestelmän perussäätö sekä patteriventtiilien vaihtotyö

Yksi taloyhtiöiden suurimmista kustannuksista on lämmitys. Epätasapaino lämmitysjärjestelmässä voi aiheuttaa pahimmillaan isoja lämpötilaeroja rakennuksen sisällä, mikä aiheuttaa energiahävikkiä – myös asumismukavuus kärsii. Vain yhden asteen lämpötilanmuutos vastaa jopa viiden prosentin kustannussäästöä, joten tasainen, riittävälle tasolle asettuva lämpötila on suotavaa. Taloyhtiötasolla toimivat säädöt voivat säästää peräti tuhansia euroja vuositasolla.

Yleensä perussäädössä melkein täydellä varmuudella vaaditaan myös patteriventtiilien uusiminen, etenkin jos puhutaan yli 10 vuotta vanhoista latteista. Pelkällä säädöllä riskinä on vuotaminen, Kettunen tarkentaa.

Trio on poikkeuksellinen toimintatavassaan, sillä se kykenee suoriutumaan isommastakin asennusurakasta useisiin muihin verrattuna nopeasti, tehden siitä kiinteistöjen asukkaille miellyttävämpää.

Jos joillain menee kaksi kuukautta verkostojen venttiilien vaihdossa, ilmauksissa ja säädöissä, me suoritamme sen kuukaudessa, josta venttiileiden vaihdot jopa päivässä. Asumishaitta on tällöin minimaalinen. Pystymme tekemään isojakin juttuja päivässä, ja tästä olemme saaneet paljon hyvää palautetta, Kettunen hehkuttaa.

Asukkailla ei tarvitse olla huonekaluja siirrettynä kuukausia, kun me valmistelemme kaiken hyvin, teemme nopeat venttiilinvaihdot ja muutama asentaja valjastetaan hoitamaan säädöt. Meillä on ollut kohteita, joissa jopa 30 asentajaa on mukana vaihtopäivänä, jolloin eteneminen on reipasta. Yhden päivän lämpökatkolla voimme vaihtaa jopa 200 patteriventtiiliä päivässä, hän lisää.

Lämpöpumppujärjestelmät

Myös erilaisilla lämpöpumppujärjestelmillä pystytään parantamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta merkittävästi.

Etenkin sähkölämmitteiset kiinteistöt hyötyvät lämpöpumppujärjestelmistä. Hyvä vaihtoehto on esimerkiksi ilmalämpöpumppu. Se on yksinkertainen, nopea ja melko edullinen investointi, joka kesällä tuo hyötynä myös sisäilman jäähdytyksen, Trion työnjohtaja Ville Niemi kertoo.

Trion tiimiltä löytyy paljon kokemusta vuosien varrelta sekä lämpöpumppuratkaisujen asentamisesta että huoltamisesta.

IV-koneiden modernisoinnit, lämmöntalteenotto ja termostaattiset raitisilmaventtiilit

Kiinteistöjen ilmastointilaitteet
Taloyhtiöissä muun muassa vanhojen huippuimureiden vaihto EC-puhaltimiin antaa hyödyn, joka näkyy nopeasti taloyhtiön kassassa, sillä EC-puhallin on kustannus- ja energiatehokas, hiljainen sekä nopeasti asennettavissa. Siinä on liikkuvia osia vähemmän kuin perinteisessä puhaltimessa, mikä tekee siitä lähes huoltovapaan. Puhaltimen portaattoman säädön voi hoitaa myös etäohjauksella.

Poistoilman määrän optimoiminen vähentää paitsi energiankulutusta myös vedon tunnetta huoneistoissa. Tämä lisää asumismukavuutta ja mahdollistaa sisäilman lämpötilan laskemisen lisäsäästöjen saavuttamiseksi, Trion IV-töiden liiketoimintajohtaja Janne Louho kertoo.

Lämmöntalteenotto – energiansäästäjän valinta
Lämmöntalteenoton tarkoitus on hyödyntää rakennuksen tai asunnon poistettavan ilman sisältämä lämpöenergiaa.

Lämmöntalteenotolla säästät energialaskussa ja lisäät kodin viihtyvyyttä: sisäilma on raikas ja ennen kaikkea tasalämpöinen. Käytännössä kuljetamme lämpimän poistuvan ilman koneen läpi ja otamme siitä lämpöenergiaa talteen niin paljon kuin mahdollista, Louho kuvailee toimintaperiaatetta.

Raitisilmaventtiilit
Termostaattinen korvausilmaventtiili on vedoton, huoleton ja energiataloudellinen ratkaisu asunnoissa ja kiinteistöissä, joissa ei ole koneellisen tuloilman mahdollisuutta.

Venttiili säätyy kylmällä ilmalla automaattisesti pienemmälle ja lämpimällä suuremmalle. Termostaatti ehkäisee vetoa – ilman suuntaaminen ylöspäin, pois oleskeluvyöhykkeeltä, poistaa vedon tunteen yleensä kokonaan, Louho kuvailee.

Ilmanvaihtokanavien perussäätö ja nuohous

Energiansäästöä voidaan saavuttaa myös ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksilla ja säädöillä.

Perussäätö on hyvä suorittaa aina kanavien puhdistustyön jälkeen. Ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihto tehdään yleensä kaksi kertaa vuodessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Venttiileihin kertynyt pöly on hyvä puhdistaa heti kun se huomataan. Myös mahdollisten korvausilmaventtiilien puhdistus sekä suodattimien uusiminen tulee huomioida, Louho tarkentaa.

Säädöillä pystytään tarkastamaan ja varmistamaan, että kiinteistössä liikkuu oikea määrä ilmaa, jolloin esimerkiksi ylimääräiseltä tuulettamiselta vältytään. Mikäli säädöt eivät ole kohdallaan kiinteistön käyttötarkoituksiin nähden, hukataan herkästi ylimääräistä energiaa ja heikennetään tilojen käyttäjien viihtyvyysastetta. Myös terveyssyistä ilmanvaihdon nuohous ja säätäminen ovat olennaisia toimenpiteitä, sillä ne vaikuttavat suoraan sisäilman laatuun, hän jatkaa.

Ilmanvaihdon nuohoukseen löytyy Triolta oma ammattitaitoinen ryhmä, joka samassa yhteydessä tarkastaa aina myös venttiilien kunnon.

Tiiveystutkimukset sekä -korjaukset: rakennuksen vaipan lämpövuototutkimukset ja korjaukset, lämpökamerakuvaukset ja merkkiainekokeet

Energialaskua ajatellen yksi merkittävä osuus hukatusta energiasta syntyy erilaisista ilmavuodoista rakenteissa.

Pientaloissa jopa 30 % lämmitystarpeesta voi koostua kyseisistä vuodoista ja kylmäsilloista. Kerrostaloissa vaikutus ei välttämättä ole prosentuaalisesti yhtä suuri, mutta rahallisesti puhutaan kuitenkin merkittävistä lisäkustannuksista, rakennusterveysasiantuntija Juho Kettunen Triolta täsmentää.

Rakennevuodoista puhuttaessa tarkoitetaan ilmavuotoreittejä ja rakenteiden läpi kulkevia kylmäsiltoja sellaisissa kohdissa rakenteita, joissa niitä ei kuuluisi olla. Ilmavuodot ja kylmäsillat ovat yleensä helposti havaittavissa lämpökamerakuvauksissa, joita suoritetaan talvikaudella, hän jatkaa.

Rakenteiden ilmavuotoja voidaan selvittää myös merkkikaasuin, mutta yleisesti merkkiainekokeita käytetään alapohjan, eli lattian alustilan, ja huoneistojen ilmavuotojen selvittämiseen sekä korjaustoimenpiteiden onnistumisen todentamiseen. Muita tilanteita merkkiainekokeille on eri huoneistojen välisten rakennevuotojen selvittäminen.

Tyypillisessä ongelmassa naapurihuoneiston asukas tupakoi sisällä ja tupakan savu leviää ilmavuotoreittejä pitkin naapurihuoneistoihin, lisää Kettunen.

Partneriverkoston kautta entistä laajempi energiaratkaisutarjonta

Koska Trio on osa pääkaupunkiseudulla toimivaa QMG Partners -verkostoa, se pystyy toteuttamaan myös tavallista laajemman skaalan energiaratkaisuja niin kiinteistöihin kuin teollisuuteenkin. QMG Partners -verkoston mahdollistamia lisäratkaisuja ovat muun muassa:

 • ulko- ja sisävalaistuksen modernisointi,
 • aurinkosähköjärjestelmät,
 • sähköautojen latausjärjestelmät,
 • rakennusautomaation muutostyöt ja modernisointi, ja
 • jäähdytyksen modernisointi ja lauhdelämmöntalteenotto.

Lisäksi Trion kumppaniverkostosta saa:

 • energiaselvitykset ja ARA-hakemukset,
 • energiatodistukset,
 • järjestelmien mitoitukset perussäätöihin liittyen,
 • yläpohjan lisäeristystarpeen selvityksen ja suunnittelun,
 • toteutussuunnittelun, ja
 • projektinjohdon sekä valvonnan.

Trion reipas ja välittävä tiimi kumppaniverkostonsa kanssa on valmiudessa säästämään energiaa ratkaisuillaan – siellä missä tarvitaan.


Haluatko lisätietoja tai tarjouksen energiansäästötoimenpiteistä? Ole meihin yhteydessä: 📞 09 838 6450 tai 📧