Huoltotilaus

Tilaa Trion ammattilainen paikalle verkossa!

TRIO_rgb_tyomaa_12

LVIS-HUOLTO TILAUS

  Tuntiveloitus, ensimmäinen tunti 100,00€ /asentaja/päivä
  Tuntiveloitus, seuraavat tunnit 75,00€
  Kiiretyölisä 100,00€
  Päivystyslähtö 175,00€
  Päivystystuntiveloitus arkena/lauantaina 150,00€
  Päivystystuntiveloitus sunnuntaina/pyhänä 225,00€
  Pientarvikkeet 6,20€
  Kiinnitystarvikkeet 6,20€
  Tiivistystarvikkeet 6,20€
  Avauskone 28,40€
  Viemärikamera 74,50€
  Viemärikamera, iso paikantimella 160,00€
  Pieni sulatuskone 28,40€
  Iso sulatuskone 73,78€
  Jäädytys 41,14€
  Jätemaksu (ei ongelmajätettä) 18,60€

  OlenOlen lukenut ja hyväksyn tilausehdot

  Tilausehdot

  Laskutettava työaika alkaa, kun asentaja aloittaa kyseisen työn valmistelun. Asentaja kerää mahdolliset tarvikkeet varastolta tai käy tukusta hakemassa tarvikkeet. Laskutettava työaika päättyy, kun kyseinen työ on tehty ja asentaja on tehnyt työn laskutusvalmiiksi. Huomioithan että työaikaan saattaa sisältyä laskutettavaa työtä myös muualla kuin kohteessa, kuten avauskoneen puhdistus, tukussa käynti, tavaroiden kerääminen tai työn selvittely. Tuntiveloitus laskutetaan kokonaistunteina ja laskutus tapahtuu alkavalta tunnilta. Ensimmäisen tunnin veloitus veloitetaan jokaiselta päivältä ja asentajalta erikseen.

  Päivystystyönä tehtävien töiden laskutettava työaika alkaa siitä, kun asentaja lähtee liikkeelle kotoaan tai toisesta päivystyskohteesta ja päättyy kun hän on takaisin kotona tai lähtee seuraavaan työkohteeseen. Päivystystyöstä veloitetaan aina päivystyslähtö. Mikäli työssä tarvitsee useampaa asentajaa, päivystyslähtö veloitetaan erikseen jokaisesta asentajasta, joka kyseiseen työhön osallistuu. Esimerkiksi varaajan vaihdossa työhön tarvitsee sekä putkimiestä että sähkömiestä.

  Työstä veloitetaan työhön käytetyt tarvikkeet sen hetkisen tukkuhinnaston mukaan sekä mahdollinen erityistyökalujen vuokra.

  Toimitusaika

  Työt tehdään pääsääntöisesti tilausjärjestyksessä. Toimitusaika on pienimuotoisissa huoltotöissä noin 5 arkipäivää. Toimitusaika voi ajankohdasta riippuen vaihdella, eikä toimittaja ole korvausvelvollinen aikataulumuutosten suhteen. Kun asentajalle vapautuu seuraava asennusajankohta, ottaa hän yhteyttä tilauksessa annettuun yhteyshenkilöön ja sopii ajankohdan asennukselle. Ennakkoon sovittu asennuksen aloitus voidaan sopia 2-3 tunnin liukumalla. Mikäli halutaan tätä tarkempi aika, sovitaan se aamun ensimmäiseksi työksi. Sovituissa ajoissa on huomioitava asentajan työaika (7.30-16.00). Pienimuotoisissa töissä on järkevintä sopia ajankohta niin, että se saadaan valmiiksi saman työvuoron aikana. Tilausta tehdessä voi asiakas ehdottaa sopivaa ajankohtaa asennukselle, jonka toimittaja voi vahvistaa etukäteen. Mahdolliset muutokset asennusajankohtaan eivät aiheuta toimittajan tai tilaajan korvausvelvollisuutta, kun muutokset tiedetään ennen työn aloitusta.

  Kiiretyö

  Mikäli työ tehdään tilauspäivänä, joudutaan aiemmin sovittuja aikatauluja toisten tilaajien kanssa muuttamaan, tai toisessa paikassa tapahtuva asennus saatetaan joutua keskeyttämään. Aiheutuneista järjestelyistä laskutetaan lisämaksuna kiiretyölisä, joka on 100e/krt. Kiiretyö suoritetaan aina kirjallisen tilauksen pohjalta työtilanteen salliessa.

  Maksuehdot

  Maksu on suoritettava asiakkaalle toimitetun laskun mukaisesti 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä, jonka jälkeen saatavalle tulee 8,0% viivästyskorko. Asiakas on velvollinen korvaamaan myyjän kohtuulliset perintäkulut. Kaupan kohteena olevien tarvikkeiden omistusoikeus säilyy myyjällä kunnes kauppalasku on kokonaisuudessaan suoritettu.

  Mikäli laskussa on huomautettavaa, asiakkaan on enintään 7 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta otettava yhteyttä myyjään sähköpostitse osoitteeseen: info@lvi-trio.fi

  Työaika

  Normaali työaika on 7:30-16:00 käsittäen arkipäivät. Muina aikoina työ on päivystystyötä, ellei erikseen muuta sovita.

  Asennustöiden veloitusperusteet

  Työn veloitukseen sisältyy työn valmistelu, tavaroiden kerääminen ja noutaminen, matka-aika kohteeseen, työaika kohteessa, mahdolliset lisätarvikkeiden noudot, tavaralistojen täyttäminen sekä matka-aika kohteesta takaisin toimipisteelle.

  Mikäli asennustyö joudutaan työkohteessa keskeyttämään esimerkiksi loka-auton tilaamista varten (viemärin avaaminen avauskoneella ei ole mahdollista) tai rakenteissa kohteessa havaittavan haitta-aine-epäilyn vuoksi, katsotaan työ veloituskelpoiseksi siihen hetkeen saakka kun työ joudutaan edellä mainituista tai niiden kaltaisista syistä keskeyttämään.

  Mikäli tilatun työsuoritteen suorittamiseksi tarvitaan yhteistyökumppania, kuten rakennusliike, loka-auto tai haitta-ainepurkaja, sovitaan näiden kumppaneiden käyttämisestä sekä tilaajalle siitä koituvista kuluista erikseen.

  Päivystyslähdön veloitusperusteet

  Päivystyslähtö on LVI-toimialan työehtosopimuksessa määritelty korvaus työntekijälle, mikäli hänet kutsutaan takaisin työhön normaalin työajan ulkopuolella eli päivystyksenä.

  Päivystystuntiveloituksen veloitusperusteet

  Päivystystyöstä veloitetaan arkisin sekä lauantaisin 150,00€/alkava tunti sekä sunnuntaisin ja pyhänä 225,00€/alkava tunti. Päivystystyö alkaa siitä, kun asentaja lähtee liikkeelle kotoaan tai toisesta päivystyskohteesta ja päättyy kun hän on takaisin kotona tai aloittaa matkan seuraavaan päivystyskohteeseen. Päivystystyöstä veloitetaan aina päivystyslähtö. Mikäli työssä tarvitsee useampaa asentajaa, päivystyslähtö veloitetaan erikseen jokaisesta asentajasta, joka kyseiseen työhön osallistuu. Esimerkiksi varaajan vaihdossa työhön tarvitsee sekä putkimiestä että sähkömiestä.

  Pientarvikkeiden, tiivistystarvikkeiden sekä kiinnitystarvikkeiden veloitusperusteet

  Pientarvikkeet tai kiinnitystarvikkeet koostuvat asennuksessa tarvittavista kiinnitykseen tai tiivistykseen liittyvistä tarvikkeista kuten ruuvit, teipit, tiivisteet tai asennuksessa käytetyt kuluvat työkalut kuten puukko, terät, hanskat sekä muut suojavarusteet, joita voidaan käyttää myös muissa työkohteissa.

  Erikoistyökalujen veloitusperiaatteet

  Erikoistyökaluista kuten avauskoneesta, sulatuskoneesta sekä jäädytyskoneesta veloitetaan kertaluontoinen maksu.

  AnnanAnnan suostumukseni henkilötietojeni käsittelylle asiakassuhdettani varten ja olen tutustunut Trion henkilötietojen käsittelyselosteeseen.

  henkilötietojen käsittely

  Asiakasrekisterin pitäjänä toimii LVI-Trio Oy ja sen tytäryhtiöt Trio Ilmastointi Oy sekä Trio Korjausrakentaja Oy.
  Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen.

  Tietoja voidaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

  Rekisterin tietoja voidaan käyttää yrityksen omissa rekistereissä esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Yritys saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan yrityksen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Yrityksellä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan tässä tapauksessa esim. postitustarroja suoramainoksiin tai vastaavia. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä yrityksen asiakaspalveluun, sähköpostitse (info@lvi-trio.fi) tai rekisterin yhteyshenkilölle.

  Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

  Mikäli rekisteröity on antanut suostumuksensa rekisterinpitäjän mahdollisesti tehtävää suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, on rekisteröidyllä oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin, sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi. Pyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yrityksen asiakaspalveluun info@lvi-trio.fi tai henkilörekisterin ylläpitäjälle.