IV-kunto­kartoitukset

IV-järjestelmien kuntokartoitukset

Ilmanvaihdon kuntokartoituksessa selvitämme ilmanvaihtojärjestelmän kunnon ja soveltuvuuden rakennuksen nykyiseen käyttötarkoitukseen. Ilmanvaihdon kuntokartoitus voidaan aloittaa myös rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen selvittämiseksi. Ilmanvaihdon kuntokartoitus täydentää myös rakennuksen aiemman kuntoarvion ja energiakatselmuksen tuloksia ilmanvaihtojärjestelmien osalta. Kuntokartoituksessa selvitetään myös ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustarve, mistä selviää, milloin järjestelmä on syytä seuraavan kerran puhdistaa. Puhdistustarpeen arviointi on mahdollista tilata myös erikseen.  

Mikäli kuntokartoituksessa tulee ilmi ongelmia, teemme ehdotuksen toimenpiteistä. Myös korjaustyöt on mahdollista tilata meiltä.

Hormikartoitukset

Hormikartoitus on suositeltavaa tehdä ennen kiinteistön korjausurakan suunnittelun aloittamista. Hormikartoituksessa selvitämme rakennuksen kaikkien hormien kunnon, koon ja sijainnin sekä mitä tiloja ne palvelevat. Tutkimme myös, onko hormeissa tukkeumia tai muita puutteita.

Suoritamme hormikartoituksen käyttäen kuhunkin kohteeseen soveltuvia tutkimusmenetelmiä. Laadimme kartoituksesta raportin ja merkitsemme hormien sijainnit rakennuksen piirustuksiin.

Ilmanvaihtokanavien painekokeet

Ilmanvaihtokanavien painekokeilla eli tiiveysmittauksilla selvitetään ilmanvaihtokanaviston tiiveys. Ne ovat erityisen tärkeitä suurissa asuin- ja toimitilarakennuksissa sekä teollisuuskiinteistöissä, joissa ilmanvaihtojärjestelmien tehokkuus ja turvallisuus ovat keskeisiä huolenaiheita. Ilmanvaihtokanavien painekokeiden avulla varmistetaan, että järjestelmä on toteutettu asianmukaisesti.

Rakennushankkeissa on huolehdittava, että ilmanvaihtojärjestelmä on tiiveysmitattu suunniteltuun tiiveysluokkaan ennen käyttöönottoa. Vanhoissa järjestelmissä mittaus voidaan tehdä esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän puhdistustyön yhteydessä.

Kysy lisää

Kuvassa Tomi Leino, LVI Trio Oy Kuvassa Tomi Leino, LVI Trio Oy

Tomi Leino

Työnjohtaja

IV-nuohous / toimitilat