Vesivahinko­palvelut

Akuuteissa vesivahingoissa päivystyksemme palvelee joka päivä ympäri vuorokauden. Tulemme avuksi niin taloyhtiöiden, omakotitalojen, julkisten rakennusten, toimitilojen kuin erikoiskohteiden vesivahingoissa.

LVI-Trion henkilökuntaa ja huoltoauto. LVI-Trion henkilökuntaa ja huoltoauto.

Kaikki palvelut vahinkokartoituksesta kuivaukseen ja saneeraukseen

Äkillinen vesivahinko tai pidemmän ajan kuluessa sattunut kosteusvaurio on asukkaille, osakkeen- tai kiinteistönomistajille epämiellyttävä, usein yllättävä ja jopa järkyttävä tieto. Tiimimme ottaa vastuun koko prosessista aina vuodon pysäyttämisestä ja jälkivahingon torjunnasta vahinkojen kartoitukseen, kuivaukseen, saneeraukseen ja loppusiivoukseen asti.

Vesivahingon sattuessa on tärkeää minimoida vahingot ja estää lisävahinkojen syntyminen. Omat LVI-asentajamme korjaavat havaitut putkirikot ripeästi. Jos tilanne vaatii, JVT-tiimimme tulee nopeasti paikalle torjumaan jälkivahinkoja. JVT-töitä ovat esim. irtoveden imurointi sekä kuivaimien asentaminen tilaan lisävahinkojen minimoimiseksi.

VAHINKOKARTOITUS

Vahinkokartoituksessa selvitämme vesivahingon tai kosteusvaurion syyt ja laajuuden. Esille tulleiden tietojen perusteella päätetään tarpeelliset toimenpiteet kosteuden poistamiseksi kuten rakenteiden purkaminen ja vesivahingon kuivaus sekä kuivauksen jälkeen tehtävä vaurioituneen tilan jälleenrakennus. Toimitamme kirjallisen raportin vahinkokartoituksen havainnoista ja toimenpide-ehdotuksista. Korjaamme syntyneen vahingon mielellämme valmiiseen pintaa saakka ja annamme kustannusarvion jatkotoimista nopeallakin aikataululla.

Vesivahingon
kuivaus ja saneeraus

Vesivahingon kuivaus on syytä aloittaa mahdollisimman pian. Oikein suoritetulla kuivauksella voidaan poistaa kosteus pinnoilta ja rakenteista ennen, kuin se ehtii aiheuttaa pahempia vaurioita.

Ennen kuivauksen aloittamista teemme tarvittavat purkutyöt. Kuivaamme kastuneet rakenteet kohteeseen parhaiten sopivalla menetelmällä ja seuraamme kuivumista säännöllisillä kosteusmittauksilla. Kuivaus päätetään, kun asiantuntijamme on mittauksessa todennut rakenteet kuiviksi.

Laadimme vesivahingon kuivauksesta loppuraportin, johon kirjaamme suoritetut työt ja mittaustulokset. Ammattilaisemme suorittavat kuivauksen mahdollisimman vähin häiriöin. Tavoitteemme on minimoida kuivausaika ja siihen liittyvät kustannukset sekä saada tilat käyttökuntoon mahdollisimman nopeasti.

kun vaurio yllättää

osaamme kohdata ihmiset

Vesivahinko on aina poikkeustila asukkaiden arjessa. Välitämme ihmisistä ja arvostamme kaikkien kotia kuin omaamme.

LVI-Trion henkilökuntaa ja huoltoauto. LVI-Trion henkilökuntaa ja huoltoauto.

TIUKAN PAIKAN TULLEN APUMME ON LÄHELLÄ

PKM-sertifioidut kosteuskartoittajat

Hyvin tehty kosteuskartoitus antaa kuvan vahingon laajuudesta ja mahdollistaa jatkotoimenpiteiden suunnittelun ja aikataulun arvioinnin. Toimitamme kirjallisen raportin vahinkokartoituksen havainnoista ja toimenpide-ehdotuksista.

Koko projekti saman katon alta

Otamme vastuun koko projektista aina vuodon pysäyttämisestä vahinkojen kartoitukseen, kuivaukseen, saneeraukseen ja loppusiivoukseen asti. Varmistamme sujuvan tiedonkulun koko prosessin ajan ja minimoimme remontin haitta-ajan.

Myös haastavampiin korjauksiin

Asiantuntemuksemme kattaa myös erikoiskohteet. Suoritamme rakenteiden tiivistystyöt sertifioitujen henkilöiden toimesta.

Sertifikaatti: rakentamisen sertifikaatti, rakenteiden tiivistäjä.

sisäilmakorjaukset

Yleisimmät sisäilmakorjaukset liittyvät kosteusvaurioihin, ilmanlaatuun tai rakennevuotoihin, ja tarvetta esiintyy toisinaan myös uusissa rakennuksissa. Sisäilmakorjaus aloitetaan huolellisesta suunnittelusta, jolloin kaikki sisäilmaan vaikuttavat tekijät otetaan huomioon. Sisäilmakorjaus on vaativaa työtä, jonka tekijöillä on oltava erikoisosaamista rakennusfysiikasta.

Jos sisäilmakorjausta vaativa ongelma johtuu kosteusvauriosta, on tila kuivattava perusteellisesti ennen korjausta. Kokeneet ammattilaisemme ovat tehneet onnistuneita sisäilmakorjauksia niin julkisissa tiloissa, toimitiloissa kuin asuintaloissa. Otamme huomioon tiloja käyttävät ihmiset ja teemme remonttiajasta mahdollisimman miellyttävää.

Kysy lisää

Kuvassa Jussi Laakso, LVI Trio Oy Kuvassa Jussi Laakso, LVI Trio Oy

Jussi Laakso

Työnjohtaja

Vahinkopalvelut ja rakennustyöt