Tilausehdot 

Laskutettava työaika alkaa, kun asentaja aloittaa kyseisen työn valmistelun. Asentaja kerää mahdolliset tarvikkeet varastolta tai käy tukusta hakemassa tarvikkeet. Laskutettava työaika päättyy, kun kyseinen työ on tehty ja asentaja on tehnyt työn laskutusvalmiiksi. Huomioithan että työaikaan saattaa sisältyä laskutettavaa työtä myös muualla kuin kohteessa, kuten avauskoneen puhdistus, tukussa käynti, tavaroiden kerääminen tai työn selvittely. Tuntiveloitus laskutetaan kokonaistunteina ja laskutus tapahtuu alkavalta tunnilta. Ensimmäisen tunnin veloitus veloitetaan jokaiselta päivältä ja asentajalta erikseen.  

Päivystystyönä tehtävien töiden laskutettava työaika alkaa siitä, kun asentaja lähtee liikkeelle kotoaan tai toisesta päivystyskohteesta ja päättyy kun hän on takaisin kotona tai lähtee seuraavaan työkohteeseen. Päivystystyöstä veloitetaan aina päivystyslähtö. Mikäli työssä tarvitsee useampaa asentajaa, päivystyslähtö veloitetaan erikseen jokaisesta asentajasta, joka kyseiseen työhön osallistuu. Esimerkiksi varaajan vaihdossa työhön tarvitsee sekä putkiasentajaa että sähköasentajaa. 

Työstä veloitetaan työhön käytetyt tarvikkeet sen hetkisen tukkujen ovh-hinnaston mukaan sekä mahdollinen erityistyökalujen vuokra. 

Toimitusaika 

Työt tehdään pääsääntöisesti tilausjärjestyksessä. Toimitusaika on pienimuotoisissa huoltotöissä noin 5 arkipäivää. Toimitusaika voi ajankohdasta riippuen vaihdella, eikä myyjä ole korvausvelvollinen aikataulumuutosten suhteen. Kun asentajalle vapautuu seuraava asennusajankohta, ottaa hän yhteyttä tilauksessa annettuun yhteyshenkilöön ja sopii ajankohdan asennukselle. Ennakkoon sovittu asennuksen aloitus voidaan sopia 2-3 tunnin liukumalla. Mikäli halutaan tätä tarkempi aika, sovitaan se aamun ensimmäiseksi työksi. Sovituissa ajoissa on huomioitava asentajan työaika (7.30-16.00). Pienimuotoisissa töissä on järkevintä sopia ajankohta niin, että se saadaan valmiiksi saman työvuoron aikana. Tilausta tehdessä voi asiakas ehdottaa sopivaa ajankohtaa asennukselle, jonka toimittaja voi vahvistaa etukäteen. Mahdolliset muutokset asennusajankohtaan eivät aiheuta toimittajan tai tilaajan korvausvelvollisuutta, kun muutokset tiedetään ennen työn aloitusta. 

Kiiretyö 

Mikäli työ tehdään tilauspäivänä, joudutaan aiemmin sovittuja aikatauluja toisten tilaajien kanssa muuttamaan, tai toisessa paikassa tapahtuva asennus saatetaan joutua keskeyttämään. Aiheutuneista järjestelyistä laskutetaan lisämaksuna kiiretyölisä, joka on 100€/krt (ks. hinnaston kohta ”Kiiretyölisä”). Kiiretyö suoritetaan aina kirjallisen tilauksen pohjalta työtilanteen salliessa. 

Maksuehdot 

Maksu on suoritettava asiakkaalle toimitetun laskun mukaisesti 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä, jonka jälkeen saatavalle tulee voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko. Asiakas on velvollinen korvaamaan myyjän kohtuulliset muistutus ja/tai perintäkulut. Kaupan kohteena olevien tarvikkeiden omistusoikeus säilyy myyjällä, kunnes lasku on kokonaisuudessaan suoritettu. 

Mikäli laskussa on huomautettavaa, asiakkaan on enintään 7 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta otettava yhteyttä myyjään sähköpostitse osoitteeseen: info@lvi-trio.fi 

Työaika 

Normaali työaika on 7:30-16:00 käsittäen arkipäivät. Muina aikoina työ on päivystystyötä, ellei erikseen muuta sovita. 

Asennustöiden veloitusperusteet 

Veloitettavaan työaikaan sisältyy työn valmistelu, tavaroiden kerääminen ja noutaminen, matka-aika kohteeseen, työaika kohteessa, mahdolliset lisätarvikkeiden noudot, tavaralistojen täyttäminen sekä matka-aika kohteesta takaisin toimipisteelle. 

Mikäli asennustyö joudutaan työkohteessa keskeyttämään esimerkiksi loka-auton tilaamista varten (viemärin avaaminen avauskoneella ei ole mahdollista) tai rakenteissa kohteessa havaittavan haitta-aine-epäilyn vuoksi, katsotaan työ veloituskelpoiseksi siihen hetkeen saakka, kun työ joudutaan edellä mainituista tai niiden kaltaisista syistä keskeyttämään. 

Mikäli tilatun työsuoritteen suorittamiseksi tarvitaan yhteistyökumppania, kuten rakennusliike, loka-auto tai haitta-ainepurkaja, sovitaan näiden kumppaneiden käyttämisestä sekä tilaajalle siitä koituvista kuluista erikseen. 

Päivystyslähdön veloitusperusteet 

Päivystyslähtö on LVI-toimialan työehtosopimuksessa määritelty korvaus työntekijälle, mikäli hänet kutsutaan takaisin työhön normaalin työajan ulkopuolella eli päivystyksenä. 

Päivystystuntiveloituksen veloitusperusteet 

Päivystystyöstä veloitetaan arkisin sekä lauantaisin 150,00€/alkava tunti sekä sunnuntaisin ja pyhänä 225,00€/alkava tunti. Päivystystyö alkaa siitä, kun asentaja lähtee liikkeelle kotoaan tai toisesta päivystyskohteesta ja päättyy kun hän on takaisin kotona tai aloittaa matkan seuraavaan päivystyskohteeseen. Päivystystyöstä veloitetaan aina päivystyslähtö. Mikäli työssä tarvitsee useampaa asentajaa, päivystyslähtö veloitetaan erikseen jokaisesta asentajasta, joka kyseiseen työhön osallistuu. Esimerkiksi varaajan vaihdossa työhön tarvitsee sekä putkiasentajaa että sähköasentajaa. 

Pientarvikkeiden, tiivistystarvikkeiden sekä kiinnitystarvikkeiden veloitusperusteet 

Pientarvikkeet, tiivistystarvikkeet sekä kiinnitystarvikkeet koostuvat asennuksessa tarvittavista kiinnitykseen tai tiivistykseen liittyvistä tarvikkeista kuten ruuvit, teipit, tiivisteet tai asennuksessa käytetyt kuluvat työkalut kuten puukko, terät, hanskat sekä muut suojavarusteet, joita voidaan käyttää myös muissa työkohteissa. 

Erikoistyökalujen veloitusperiaatteet 

Erikoistyökaluista kuten avauskoneesta, sulatuskoneesta sekä jäädytyskoneesta veloitetaan kertaluontoinen maksu hinnaston mukaisesti.