Pelastetaan sisäilmasto! Triolta koko paketti yhden toimijan periaatteella

15.05.2022

Trio_lvi_ilmastointi

Kuulostaako tutulta: epämiellyttävä haju, veto, tunkkainen ilma, hengitystieoireet, päänsärky. Nämä ovat tyypillisiä koettuja, huonosta sisäilmasta johtuvia haittoja ja oireita. Yleisimmät ongelmat liittyvät usein joko kosteusvaurioihin, ilmanlaatuun, rakennevuotoihin tai muihin ilmanvaihto-ongelmiin.

Ilmanvaihdon ja ilmanlaadun merkitys on tärkeä ja kokonaisvaltainen sekä ihmisen että rakennuksen hyvinvointia ajatellen. Trion rakennusterveysasiantuntija Janne Louho tuntee aiheen ja tietää mistä puhuu.

Ilmanvaihdon tarkoituksena on ylläpitää sisätiloissa hyvä ilmanlaatu eli pitää ilma happipitoisena, epäpuhtauspitoisuuksiltaan pienenä sekä hajuttomana. Hyvä sisäilmasto lisää huomattavasti viihtyvyyttä, vähentää sairastumisia ja esimerkiksi työpaikoilla parantaa työtehoa, Louho kuvailee.

Sisäilmaston keskeisin puhtauteen vaikuttava tekijä on tuloilman puhtaus, johon vaikuttaa ulkoa otettavan ilman ja itse ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus sekä ilman käsittely. Rakenteiden osalta myös ilmanvaihdolla on keskeinen merkitys, kuten kosteuden hallittu poistaminen sisäilmasta. Ilmanvaihdolla estetään kosteuden tiivistyminen rakenteisiin, joka aiheuttaisi vauriota rakenteille ja pitkällä juoksulla mahdollisia sisäilmaongelmia, hän lisää.

Yksi tärkeimmistä tekijöistä sisäilman kannalta on myös lämpötila. On tutkittu, että sisäilmaan liittyvät oireet kasvavat huonelämpötilan noustessa yli 21 asteen. Ei siis ihme, jos kesällä monissa kodeissa tunkkaisuus tuntuu lisääntyvän.

Oli ilmanvaihto-ongelman aiheuttaja mikä tahansa, kenenkään ei tarvitse jäädä yksin asian kanssa.

Emme vie hellettä pois, mutta tarjoamme auttavan kätemme

Trio lupaa olla viemättä kesähelteitä pois ratkaisuksi ongelmiin, mutta tarjoaa asiakkailleen mielellään auttavan kätensä ilmanvaihtoon ja sisäilmaan liittyvissä asioissa. Trio on huolehtiva ja reilu kumppani, joka tekee niin läpikotaiset tutkimukset, mahdolliset ongelmien todentamiset, pienet säädöt kuin perusteellisemmat korjaustoimenpiteetkin.

Trion asiantuntevasta tiimistä löytyy ammattitaitoinen joukko niin rakennusterveysasiantuntijoita, rakennusinsinöörejä kuin vahinkokartoittajiakin, joten mitään ei tarvitse jättää arvailun varaan.

Meiltä löytyy sopiva paletti osaajia sekä teoreettisista että käytännöllisistäkin kulmista katsottuna. Monissa ilmanvaihdon parantamiseen tähtäävissä hankkeissa tarvitaan osaamista ja käsiä niin talotekniikan kuin rakennuspuolenkin kavereilta, ja kun molempien alojen kavereita löytyy saman talon sisältä, yhteistyö on sujuvaa, Trion Kosti Kerve toteaa.

Triolta koko paketti yhden toimijan periaatteella

Ilmanvaihdon kartoitus
Ilmanvaihdon kuntokartoituksessa selvitetään ilmanvaihtojärjestelmien ja -laitteiden nykyhetken kunto. Tulosten perusteella pystytään kertomaan, millaisia toimenpiteitä vaaditaan tilanteen parantamiseksi. Kuntotutkimus voidaan tehdä myös rakennuksen energiatalouden parantamismahdollisuuksien selvittämiseksi.

Nuohous, mittaus ja säätö
Nuohouksen eli puhdistuksen merkitys ilmanvaihdolle, raikkaalle sisäilmalle sekä paloturvallisuudelle on olennainen. Trion asiantuntijoiden tekemät mittaukset ja säädöt takaavat oikeanlaisen ilmanvaihdon tilan käytön mukaan, jotta se toimii toivotusti sekä tarkoituksenmukaisesti, ja että niin tulo- kuin poistoilmavirtojenkin suhde on oikea. Vuotoilma voi tuoda epäpuhtauksia ulkoa tai seinärakenteista sisätiloihin, jolloin sisäilman laatu huononee. Toisinaan ilmanvaihdon säädön toimivuus vaatii korvausilman saannin parantamista, mikä myös onnistuu Triolta.

Uudella ilmanvaihtokoneistolla kohti raikkaampaa sisäilmaa
Paras ratkaisu ilmanvaihto- tai sisäilmaongelmiin voi löytyä ilmanvaihtokoneiden ja suodatinten vaihtamisesta tai ilmanvaihtokanavien uusimisesta, etenkin vanhemmissa rakennuksissa. Ratkaisuun päädytään perusteellisen tarkastuksen pohjalta, tilanteen niin vaatiessa.

Ilmanvaihto toimii, mutta sisäilma sakkaa
Mikäli ilmanvaihto on tutkittu ja todistettavasti kunnossa, mutta sisäilman laatu ei siitä huolimatta ole kohdillaan, aiheelliseksi tulee Trion ammattilaisen tekemä sisäilmatutkimus. Sisäilmakorjaus aloitetaan huolellisesta suunnittelusta, jolloin kaikki sisäilmaan vaikuttavat tekijät huomioidaan.

Oli ilmanvaihtoa koskeva ongelma mikä tahansa, Trio poistaa korjauksella murheet ja remontoi tilalle hyvää oloa – tiedämme, kuinka onnellisen ihmisen koti tehdään.

Pyydä tarjous


Kuva: Niko Jekkonen