Vahingon sattuessa osaava kumppani säästää pitkän pennin ja paljon päänvaivaa

Vahinkosaneeraus vaatii osaamista, suunnittelua ja kommunikaatiota, ja ilman niitä asiat voivat mennä monella tavalla pieleen.

Varsinkin taloyhtiöissä mukana on monta tekijää vakuutusyhtiöstä osakkeenomistajaan ja taloyhtiön hallitukseen. Vesivahinkojen huolellinen korjaus ja työn toteuttaminen sovitusti vaativat taakseen osaavat tekijät. Vahinkojen syntymistä taas pystyy välttämään tai vähintäänkin ennaltaehkäisemään huolellisella kiinteistön kunnossapidolla esimerkiksi LVI-saneeraus ja -huoltotöiden kautta.

LVI-Triossa uskotaan, että yhteistyö, luotettavuus ja asiantuntemus ovat laadukkaan työn perusta. Luottamus tulee ansaita – kaikki työt aina ensikohtaamisesta loppusiivoukseen tulee hoitaa moitteetta.

Yleisimmät syyt kiinteistöjen vahingoille ovat ikä ja sääolosuhteet

Kiinteistöissä voi sattua monenlaisia vahinkoja. Yleensä äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot aiheutuvat talotekniikkaan (LVIS) liittyvistä ongelmista tai ulkopuolisesta rasituksesta, kuten sääolosuhteista.

– Tällaisia voivat olla esimerkiksi kevään sulamisaikana ilmenevät kattovuodot tai sadevesijärjestelmien vuodot. Talotekniikkaan liittyvät ongelmat voivat johtua muun muassa vesijohtojen rikkoutumisesta tai syöpymisestä, viemäritukoksista, kodinkoneiden tai LVIS-varusteiden rikkoutumisesta tai tahattomasta käyttövirheestä, joka voi johtaa esimerkiksi tulipaloon, kertoo LVI-Trion työpäällikkö Jussi Laakso.

Ennakoivat huollot, teknisen käyttöikänsä loppupäässä olevien rakenteiden ja taloteknisten varusteiden uusiminen sekä laitteiden ja rakenteiden säännöllinen tarkistaminen ovat parhaita tapoja ehkäistä kiinteistön vahinkoja.

Joskus ongelmia ei huomata ennen kuin vahinko on jo merkittävä. Esimerkiksi paha haju, kosteusläikkä katossa tai asunnon myynnin yhteydessä tehtävä kuntokartoitus saattavat paljastaa ongelmia pitkänkin ajan päästä. Tällöin korjaaminen ja vastuullisen löytäminen on haastavampaa, ja korvausasiat mutkistuvat entisestään. Ennakoivat huollot, teknisen käyttöikänsä loppupäässä olevien rakenteiden ja taloteknisten varusteiden uusiminen sekä laitteiden ja rakenteiden säännöllinen tarkistaminen ovatkin parhaita tapoja ehkäistä kiinteistön vahinkoja.

Mitä tehdä, jos kotona sattuu esimerkiksi vesivahinko?

Nopea ja oikeanlainen reagointi auttavat minimoimaan vahingot.

– Akuutissa vuototilanteessa on tärkeää saada vuoto ensin loppumaan lisävaurioiden syntymisen ja vaurion laajenemisen estämiseksi. Tämän jälkeen on asiallista pohtia, voidaanko jälkivahingon torjuntatöillä (JVT) estää lisävaurioiden syntyä, kun vuoto on saatu hallintaan. Näitä JVT-toimia voivat olla esimerkiksi irtoveden imurointi sekä kuivaimien asentaminen tilaan ilmankosteuden hallitsemiseksi, Laakso kuvailee.

Rakennusmuodosta riippuen menettelytavat ovat hieman erilaiset. Taloyhtiöissä vahingon sattuessa otetaan usein ensimmäisenä yhteyttä huoltoyhtiöön, ja korjaustöissä taloyhtiö ja isännöinti ovat mukana projektissa vakuutusyhtiön kanssa. Omakotitaloissa kiinteistön omistajalla ei yleensä ole huoltoyhtiötä taustalla, joten yhteyttä otetaan ensisijaisesti suoraan omaan vakuutusyhtiöön.

– Tämä, kuten moni muukin asia on omakotiasujalle ”työläämpi” ja lisää vastuuta kiinteistön kunnossapidosta ja huolloista, Laakso korostaa.

Asiantunteva ja huolellinen työ on erittäin tärkeää, sillä huolimattomalla työllä tärkeät seikat voivat jäädä huomiotta.

Vahinkojen vaikutukset vaihtelevat suuresti. Työmäärä saattaa laajentua alkuperäisestä arviosta, kun korjausta kartoitetaan ja työstetään. Asiantunteva ja huolellinen työ onkin tämän vuoksi erittäin tärkeää, sillä huolimattomalla työllä tärkeät seikat voivat jäädä huomiotta.

– Esimerkiksi vuodon etsintä ja korjaus voivat laajentua kuukausia kestäväksi, kun homma tehdään alusta loppuun. Työtä voi pitkittää muun muassa rakenteiden kuivaus, haitta-aineiden purut ja desinfiointi, kertoo Akseli Lind LVI-Trion LVI-huollosta.

Vahinkokartoitusraportilla on monta roolia

Vahinkokartoitus on ajankohtainen silloin, kun on tapahtunut ennalta arvaamaton tai yhtäkkinen vahinko, joka kohdistuu kiinteistön rakenteisiin tai rakennusosiin. Kartoituksen tarkoituksena on saada kerättyä yksiin kansiin kaikki olennaiset tiedot vahinkoon liittyen, ja tämä raportti palveleekin montaa eri tahoa korjausasian edetessä. Esimerkiksi vakuutusyhtiö tarvitsee raportin tehdessään korvauspäätöstä. Raportti on olennainen lähtötilanteen analyysi, jonka perusteella purku-, kuivaus- ja korjaustöitä lähdetään edistämään.

– Vahinkokartoitus ei ole sama asia kuin kuntokartoitus, täsmentää työpäällikkö Jussi Laakso.

– Esimerkiksi kiinteistö- tai asuntokaupan yhteydessä on muodostunut tavaksi teettää kuntokartoitus ja tarvittaessa täydentää sitä kuntotutkimuksella. Näiden tutkimusten tarkoituksena on selvittää kaupan kohteena olevan kiinteistön kuntoa. Vahinkokartoituksen tarkoituksena on taas nimenomaan selvittää äkillisten, ennalta arvaamattomasti syntyneiden, juuri havaittujen vahinkojen tai vaurioiden syitä ja laajuutta.

Kuinka vahinkoja voi ehkäistä?

Myös talotekniikan huoltotöissä on kausivaihtelua. Sääilmiöt keväällä ja syksyllä aiheuttavat kattojen vuotoja ja esimerkiksi lämmitys- tai jäähdytyslaitteiden toimintahäiriöt saattavat tulla esiin vasta kauden vaihtuessa.

– Viime aikoina useiden tuotteiden toimitusajat ovat pitkittyneet ja ennakointi on näin ollen entistäkin tärkeämpää, Akseli Lind muistuttaa.

Osaava ja huolellinen kiinteistön kunnossapito ehkäisee tulevia ongelmia.

Kuten jo mainittua, osaava ja huolellinen kiinteistön kunnossapito myös ehkäisee tulevia ongelmia. Vahingon sattuessa, mitä useampi osapuoli projektissa on mukana, sitä suurempi on riski kommunikaatiovirheille ja yksityiskohtien ylikatsomiselle. Esimerkiksi taloyhtiön ja osakkaan vakuutusyhtiöiden välillä saattaa olla suuria linjaeroja siitä, mitä korvataan. Osakkaalle voi olla ikävä yllätys huomata, että huolella pintaremontissa valitut materiaalit on korvattu halvemmilla ratkaisuilla.

Asiasta tietämättömälle työn tilaajalle urakoitsijan valinta voi olla vaikeaa. Kunnollinen vahinkokartoitusraportti ja osaavat, palvelualttiit työntekijät auttavat löytämään ratkaisun, joka ilahduttaa myös vuosien päästä.

Uusimmat artikkelit

Janne Korhonen nimitetty LVI-Trion toimitusjohtajaksi

Keväästä 2023 LVI-Trio Oy:ssä palvelu-urakointiin erikoistuneena johtajana työskennellyt Janne Korhonen on nimitetty LVI-Trion toimitusjohtajaksi. Korhonen…

LVI-Trion henkilökuntaa ja huoltoauto.

Valtuutetulla IV-huoltokumppanilla on takataskussa tietoa ja tarviketta, jota ei löydy hyllystä 

Omakotitalon ilmanvaihdon huollossa voi valtuutetun huoltoliikkeen käyttö nousta arvoon arvaamattomaan. Kirkkonummelaisen Jani Lepojärven kotona säästyttiin…

LVI-Trio keskittyy talotekniikkahuoltoon ja palvelu-urakointiin – taloyhtiöiden putkiremonttiliiketoiminta myydään

QMG-konsernin strategian mukaisesti LVI-Trio terävöittää toimintaansa ja keskittyy jatkossa LV- ja IV-huollon sekä palvelu-urakoinnin tehtäviin.…